Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

      Co to jest?
Przyjmowanie i załatwianie spraw w komendzie powiatowej

Przyjmowanie i załatwianie spraw
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, oraz funkcjonowania Komendy w każdy poniedziałek w godz. 11.00 - 13.00 i w każdą środę w godzinach od 15.30 do 16.30 na zmianę z Zastępcą Komendanta.

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań. Zakres realizowanych zadań zawarty jest w regulaminie organizacyjnym KP PSP.

Sprawy kierowane do Komendy mogą być dostarczone:
· listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Szydłowcu ul. Strażacka 3, 26-500 Szydłowiec,
· faksem na nr: (048) 617 - 08 - 89,
· pocztą elektroniczną na adres: szydlowiec@mazowsze.straz.pl
· osobiście w siedzibie komendy do sekretariatu pokój nr 2.

Skargi i wnioski mogą być kierowane na piśmie bądź ustnie i są przyjmowane oraz rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:
· zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów,
· zgłoszenie organizacji imprez masowych,
· zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
· prowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych na wniosek stron,
· wydawanie opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów i lokali,
· rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe,
· uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,
· możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Szydłowcu,
· informacje dotyczące szkół pożarniczych i możliwości podjęcia nauki,
· uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w Komendzie Powiatowej PSP w Szydłowcu,
· informacje dla prasy o zaistniałych zdarzeniach.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Bednarek

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2744
Wprowadzony przez: Marcin Bednarek
Data opublikowania: 2005-11-24 12:47:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-09-16 08:49:12 Jacenty Kwietniewski
2014-09-16 08:47:15 Jacenty Kwietniewski
2014-09-16 08:46:58 Jacenty Kwietniewski
2014-09-16 08:46:38 Jacenty Kwietniewski
2011-09-09 08:09:12 Marcin Bednarek
2010-10-08 07:37:48 Jacenty Kwietniewski
2009-06-03 07:47:40 Marcin Bednarek
2007-04-17 08:40:15 Jacenty Kwietniewski
2005-11-24 13:42:58 Marcin Bednarek