Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

      Co to jest?

 

Informacje związane ze współadministrowaniem

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Zakres odpowiedzialności i zadań innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

Szukaj w tym dziale: