Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

      Co to jest?
Informacje ogólne

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZYDŁOWCU


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. 15³º-16³º NA ZMIANĘ Z ZASTĘPCĄ KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W SZYDŁOWCU

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 
 
 
 

List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP.


List

List


 

 

 

 

 

 

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy
 
 
W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
 
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
 
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 
 
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
 
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
 
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
 
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
 
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.
 
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
 
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
 
Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.
 
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
 
Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
 
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.
 
 
 
List Pana Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy
 
 
 
 
 
Stargard – potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP 
 
 
 
 
 
 
 
Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca
 
Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”:
 

 

Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków 

 

 

 

 

List Komendanta Głównego PSP 

 

 

 

 

Życzenia MSWiA Joachima Brudzińskiego


 

 

 

 

 

Życzenia Wiceministra MSWiA Jarosława Zielinskiego 

 

 

 

 

Film z życzeniami

 

 

Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


 

 

 

 

 

"Biało-Czerwona" i "Hymn Polski"

Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.
MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.
Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic.
W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi  i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.
W przeddzień Święta Niepodległości – 10 listopada miniprzewodnik promujący szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP będzie rozdawany  kibicom przed meczem Polska - Urugwaj. Najważniejsze wskazówki zostaną wyświetlone ponad 50-tysięcznej publiczności na telebimach Stadionu PGE Narodowy. Informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych Polskiego Związku Piłki Nożnej trafią do ponad miliona fanów.
Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani. Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń sportowych pomagają zwyciężać naszym zawodnikom. - dodał minister Mariusz Błaszczak.
Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i  poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.
Miniprzewodnik"Biało-Czerwona" i "Hymn Polski"

Link do poradnika ,,Biało - Czerwona":
http://mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika ,,Hymn Polski":
https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt ,,Biało - Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe"
https://youtu.be/LfDv3yi5IrMZbiórka pieniędzy dla dzieci strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/


 

 

 

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka - Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

 

List z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

 

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 

List sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

 

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka


Wystąpienie roczne do strażaków wiceministra J. Zielińskiego

Wystąpienie roczne do strażaków.pdf
 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Adres: ul. Strażacka 3, 26 - 500 Szydłowiec

Nr telefonów:

Centrala - 048 617 11 72

Stanowisko Kierowania - 048 617 06 71

Nr faxu: 048 617 08 89

strona internetowa www.strazszydlowiec.pl

e-mail szydlowiec@mazowsze.straz.pl

Numery telefonów wewnętrznych komórek organizacyjnych:

 

35

Stanowisko Kierowania

21

Komendant

22

Z-ca Komendanta

23

Wydział Operacyjno-szkoleniowy

24

Sekretariat Komendanta

25

Stanowsiko ds. Finansowych

26

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-technicznych

27

Stanowisko ds. Kontrolno-rozpoznawczych

28

Stanowisko ds. Organizacyjno-kadrowych

31

Dowódca JRG

Z-ca d-cy JRG

32

Dowódca Zmiany

30 JRG

Numery alarmowe do Stanowiska Kierowania czynne całą dobę:

998 ze wszystkich telefonów

112 tylko z telefonów stacjonarnych

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 68077
Wprowadzony przez: Marcin Bednarek
Data opublikowania: 2005-11-24 10:44:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-01-15 12:13:53 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:12:58 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:12:17 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:11:53 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:09:59 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:09:17 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:08:53 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:08:19 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:07:21 Marcin Bednarek
2020-01-15 12:06:57 Marcin Bednarek
 
Pokaż starsze